• Xiaowen SHAN Xiaowen SHAN

  Chair Professor
  Department Chair
  Email: shanxw@sustc.edu.cn
  Office: Room 503, Block 5, Wisdom Valley

 • Shiyi CHEN Shiyi CHEN

  President
  Member of CAS

 • Chun LU Chun LU

  Chair Professor

 • Quan WANG Quan WANG

  Chair Professor
  Email: wangq@sustc.edu.cn
  Office: Room 512, Block 5, Wisdom Valley

 • Xiaohua Gan Xiaohua Gan

  Chair professor
  academician
  member of CAE
  E-mail:ganxh@sustc.edu.cn

 • Kefu HUANG Kefu HUANG

  Teaching Professor

  Email:huangkf@sustc.edu.cn
  Office: Room 509, Block 5, Wisdom Valley
   


 • Pinlian HAN Pinlian HAN

  Entrepreneur Chair Professor
  Email: hanpl@sustc.edu.cn
  Office: Room 303, Block 5, Wisdom Valley

 • Yijun LIU Yijun LIU

  Chair Professor
  Email: liuyj3@sustc.edu.cn

 • Lianping WANG Lianping WANG

  Chair Professor
  Email: wanglp@sustc.edu.cn
  office:Room 505,Block 7,Innovation Valley

 • Keqing XIA Keqing XIA

  Chair Professor
  Email: xiakq@sustc.edu.cn

 • Weiwei DENG Weiwei DENG

  E-mail: dengww@sustc.edu.cn
  office: wisdom valley building 5 211
  Tel: 0755-88018157