• Xiaowen Shan Xiaowen Shan

  Chair Professor
  Department Chair
  Email: shanxw@sustc.edu.cn
  Office: Room 503, Block 5, Wisdom Valley

 • Shiyi Chen Shiyi Chen

  President
  Member of CAS

 • Quan Wang Quan Wang

  Chair Professor
  Email: wangq@sustc.edu.cn
  Office: Room 512, Block 5, Wisdom Valley

 • Xiaohua Gan Xiaohua Gan

  Chair professor
  academician
  member of CAE
  E-mail:ganxh@sustc.edu.cn

 • Chun Lu Chun Lu

  Chair Professor

 • Pinlian Han Pinlian Han

  Entrepreneur Chair Professor
  Email: hanpl@sustc.edu.cn
  Office: Room 303, Block 5, Wisdom Valley

 • Weiwei Deng Weiwei Deng

  E-mail: dengww@sustc.edu.cn
  office: wisdom valley building 5 211
  Tel: 0755-88018157

 • WANG Lian Ping WANG Lian Ping

  Chair Professor
  Email: wanglp@sustc.edu.cn
  office:Room 505,Block 7,Innovation Valley

 • Wei Hong Wei Hong

  Professor
  Email: hongw@sustc.edu.cn
  Office: Room 302, Bld. 5, Innovation Park
  Phone: +86-755-8801-8182

 • Guangming Ren Guangming Ren

  Research Professor
  phone:88018159
  Email: rengm@sustc.edu.cn
  Office: Room 302, Wisdom Valley Block 5

 • Minping Wan Minping Wan

  Associate Professor

  Email: wanmp@sustc.edu.cn
  Office: Room 507, Block 5, Wisdom Valley